Unitatile de competenta care compun calificarea „lucrator in comert”

Calificările profesionale sunt descrise prin standarde de pregătire profesională. Standardul de pregătire profesională este structurat pe unități de competențe prin care se descrie, în termeni de rezultate ale învățării, ceea ce un participant la un program de pregătire trebuie să demonstreze la finalul acestuia. Unitățile de competențe reprezintă un set coerent și explicit de competențe. Competențele care compun calificarea sunt competențe cheie, competențe tehnice generale și competențe tehnice specializate.

Standardul de pregatire profesionala aferent calificarii „lucrator in comert”, nivel 1,  elaborat de Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic –  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cuprinde urmatoarele unitati de competenta care descriu calificarea:

 

 1. Competente cheie:
 2. Comunicare si numeratie
 3. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 4. Comunicare in limba moderna
 5. Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei
 6. Igiena si securitatea muncii
 7. Lucrul in echipa
 8. Organizarea locului de munca
 9. Pregatire pentru integrarea la locul de munca
 10. Tranzitia de la scoala la locul de munca
 11. Rezolvarea de probleme
 12. Satisfacerea cerintelor clientilor

 

 1. Competente tehnice generale:
 2. Comunicarea profesionala
 3. Asigurarea calitatii
 4. Protectia consumatorului
 5. Calcule economice specifice aprovizionarii si distributiei marfurilor
 6. Organizarea activitatii comerciale

 

 

III. Competente tehnice specializate:

 1. Sortarea, depozitarea si pregatirea marfurilor pentru distributie
 2. Administrarea ambalajelor si marfurilor
 3. Aprovizionarea cu marfuri a magazinului in functie de ritmul vanzarilor zilnice.

 

 1. Competente cheie:
 2. Comunicare si numeratie

Competenta 1: Citeste si utilizeaza documente simple

Competenta 2: Participa la discutii pe un subiect simplu

Competenta 3: Elaboreaza o prezentare scurta pe un subiect dat

Competenta 4: Utilizeaza limbajul specific de specialitate

Competenta 5: Realizeaza calcule simple

Competenta 6: Prelucreaza grafic rezultatele obtinute intr-o operatie simpla

 

 1. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

Competenta 1: Utilizeaza componentele sistemului de calcul

Competenta 2: Opereaza cu fisiere

Competenta 3: Proceseaza text si grafica la nivel elementar

Competenta 4: Comunica prin Internet

Competenta 5: Utilizeaza editor de calcul tabelar

 

 1. Comunicare in limba moderna

Competenta 1: Recepteaza mesaje orale

Competenta 2: Recepteaza mesaje scrise

Competenta 3: Exprima mesaje orale

Competenta 4: Exprima mesaje scrise

Competenta 5: Participa la conversatii

 

 1. Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

Competenta 1: Prezinta caracteristicile personale implicate in obtinerea performantei profesionale

Criterii de performanta:

 1. identificarea caracteristicilor personale si a competentelor proprii
 2. stabilirea punctelor tari si a punctelor slabe in raport cu dezvoltarea carierei
 3. selectarea factorilor externi favorabili dezvoltarii personale

Competenta 2: Descrie lumea profesiilor

Criterii de performanta:

 1. identificarea surselor formale si informale de obtinere a informatiilor despre profesiile de interes
 2. descrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe baza informatiilor obtinute
 3. relationarea posibilitatilor proprii cu oportunitatile de cariera

Competenta 3: Demonstreaza deprinderi eficiente de invatare

Criterii de performanta:

 1. descrierea experientei proprii si a stilului de invatare
 2. identificarea propriilor competente cheie transferabile
 3. corelarea stilului personal de invatare cu obtinerea performantei si succesul in cariera

Competenta 4: Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala

Criterii de performanta:

 1. identificarea ofertelor educationale si de formare profesionala
 2. recunoasterea factorilor implicati intr-o cariera de succes
 3. exersarea unor elemente de marketing personal
 4. formularea unor obiective realiste pentru traseul propriu de formare si educatie
 5. stabilirea actiunilor pentru atingerea obiectivelor

 

 1. Igiena si securitatea muncii

Competenta 1: Numeste factorii de risc si bolile profesionale la locul de munca

Competenta 2: Aplica regulile de igiena individuala a muncii

Competenta 3: Aplica normele de securitate si sanatate la locul de munca, precum si normele de prevenire si stingere a incendiilor

Competenta 4: Acorda primul ajutor in caz de accident

 

 1. Lucrul in echipa

Competenta 1: Isi precizeaza pozitia intr-o echipa de lucru pe baza activitatilor desfasurate

Criterii de performanta:

 1. identificarea propriilor sarcini in cadrul activitatilor echipei
 2. formularea de intrebari pentru clarificarea sarcinilor de lucru
 3. explicarea relatiei dintre sarcinile proprii si sarcinile celorlalti membri

Competenta 2: Isi asuma rolurile care ii revin in echipa

Criterii de performanta:

 1. perceptia pozitiei individuale fata de ceilalti
 2. asumarea atitudinilor constructive in grup
 3. efectuarea unor actiuni initiate in grup
 4. asumarea rezultatelor in echipa

Competenta 3: Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor

Criterii de performanta:

 1. recunoasterea competentei membrilor echipei
 2. corelarea propriilor sarcini cu ale echipei
 3. manifestarea spiritului de intrajutorare

 

 1. Organizarea locului de munca

Competenta 1: Asigura ordinea si curatenia la locul de munca

Criterii de performanta:

 1. selectarea mijloacelor de munca
 2. ordonarea mijloacelor specifice activitatii curente
 3. intretinerea curateniei la locul de munca

Competenta 2: Aplica principiile ergonomice in organizarea locului de munca

Criterii de performanta:

 1. explicarea principiilor ergonomice de baza
 2. masuri individuale de reducere a efortului fizic
 3. mentinerea microclimatului optim la locul de munca

Competenta 3: Foloseste instructiuni de lucru pentru indeplinirea sarcinilor

Criterii de performanta:

 1. utilizarea instructiunilor de lucru in functie de sarcinile date
 2. verificarea individuala a realizarii sarcinii date pe baza instructiunilor de lucru
 3. corectarea erorilor de realizare a sarcinilor de lucru, pe baza instructiunilor

 

 1. Pregatire pentru integrarea la locul de munca

Competenta 1: Obtine informatii despre cerintele locului de munca

Criterii de performanta:

 1. identificarea surselor de informare
 2. selectarea informatiilor in functie de cerintele locului de munca
 3. compararea abilitatilor dobandite cu cerintele locului de munca

Competenta 2: Se incadreaza in cerintele locului de munca

Criterii de performanta:

 1. respectarea timpului alocat programului de lucru
 2. indeplinirea sarcinii de lucru
 3. respectarea regulamentului de ordine interioara

Competenta 3: Descrie structura unei organizatii din domeniul profesional

Criterii de performanta:

 1. identificarea functiilor unor servicii si departamente din cadrul organizatiei
 2. recunoasterea nivelului ierarhic
 3. precizarea propriei pozitii in cadrul ierarhiei

Competenta 4: Manifesta disponibilitate fata de sarcinile de lucru

Criterii de performanta:

 1. dezvolta o atitudine pozitiva de tipul „pot face la locul de munca”
 2. raspunde solicitarilor pentru activitati suplimentare
 3. semnaleaza aparitia unor situatii neprevazute

 

 1. Tranzitia de la scoala la locul de munca

Competenta 1: Isi evalueaza nivelul de pregatire in raport cu cerintele unui loc de munca

Criterii de performanta:

 1. identificarea cerintelor locului de munca
 2. compararea abilitatilor dobandite cu cerintele locului de munca
 3. solicitarea instruirii suplimentare in anumite situatii

Competenta 2: Isi asuma responsabilitatea fata de sarcina primita

Criterii de performanta:

 1. respectarea cerintelor din sarcina primita
 2. acceptarea responsabilitatilor in cadrul echipei
 3. incadrarea in cerinte de timp si calitate

Competenta 3: Se instruieste continuu in vederea imbunatatirii propriei performante

Criterii de performanta:

 1. obtinerea de informatii despre noutatile de la locul de munca
 2. selectarea informatiilor privind necesitatea auto-instruirii
 3. luarea unor decizii pentru imbunatatirea propriei performante

 

Competenta 4: Manifesta mobilitate ocupationala fata de schimbarile de pe piata muncii

Criterii de performanta:

 1. obtinerea informatiilor despre ocupatiile posibile in domeniul de pregatire
 2. selectarea ofertelor de locuri de munca conform pregatirii dobandite
 3. formularea unor optiuni profesionale cu asistenta de specialitate

 

 1. Rezolvarea de probleme

Competenta 1: Identifica probleme simple

Criterii de performanta:

 1. detectarea unor situatii problematice
 2. descrierea caracteristicilor problemei
 3. formularea problemei in functie de caracteristicile determinate

Competenta 2: Alcatuieste si aplica un plan de rezolvare a unei probleme simple

Criterii de performanta:

 1. identificarea unei alternative de rezolvare a problemei
 2. alegerea solutiei optime de rezolvare a problemei
 3. intocmirea planului de rezolvare a problemei
 4. aplicarea planului de rezolvare a problemei in contextul determinat

Competenta 3: Verifica rezultatele obtinute in urma aplicarii planului de rezolvare a unei probleme simple

Criterii de performanta:

 1. compararea rezultatului obtinut cu rezultatul planificat
 2. aprecierea rezultatului obtinut in urma compararii
 3. aplicarea rezultatului obtinut in situatii similare

 

 1. Satisfacerea cerintelor clientilor

Competenta 1: Recunoaste drepturile clientilor

Criterii de performanta:

 1. identificarea surselor de informare cu privire la drepturile clientilor
 2. selectarea si listarea drepturilor clientilor
 3. diferentierea dintre cerintele si drepturile legale ale clientilor

 

Competenta 2: Raspunde fara discriminare cerintelor/nevoilor clientilor in domeniul sau de activitate

Criterii de performanta:

 1. identificarea clientilor in domeniul de activitate si a nevoilor/cerintelor acestora
 2. evaluarea nevoilor si cerintelor clientilor in raport cu un anumit criteriu
 3. stabilirea modalitatii de actiune pentru indeplinirea cerintelor clientilor
 4. deservirea nediscriminatorie a clientilor, conform modului de actiune stabilit

Competenta 3: Ofera clientilor servicii corespunzatoare standardelor

Criterii de performanta:

 1. identificarea parametrilor calitativi ai serviciilor
 2. adoptarea unui limbaj verbal si nonverbal adecvat
 3. furnizarea unor informatii despre organizatie

Competenta 4: Prezinta implicatiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzatoare

Criterii de performanta:

 1. identificarea serviciilor de calitate necorespunzatoare si a entitatilor asupra carora se rasfrang
 2. descrierea implicatiilor socio-economice ale non-calitatii

 

 1. Competente tehnice generale:
 2. Comunicarea profesionala

Competenta 1: Dialogheaza cu persoanele de contact folosind mijloacele de comunicare

Criterii de performanta:

 1. aplicarea diferitelor forme de comunicare
 2. receptarea informatiilor referitoare la activitatile zilnice
 3. transmiterea mesajelor

Competenta 2:  Utilizeaza limbajul de specialitate in comunicarea la locul de munca

Criterii de performanta:

 1. identificarea termenilor de specialitate
 2. folosirea termenilor de specialitate

Competenta 3:  Prezinta elementele de marcare si etichetare a marfurilor

Criterii de performanta:

 1. recunoasterea elementelor de marcare si etichetare
 2. utilizarea elementelor de marcare si etichetare la locul de munca

 

 1. Asigurarea calitatii

Competenta 1: Respecta procedurile si instructiunile de lucru

Criterii de performanta:

 1. insusirea procedurilor si instructiunilor de lucru
 2. aplicarea instructiunilor de lucru

Competenta 2: Foloseste rational resursele firmei

Criterii de performanta:

 1. identificarea resurselor
 2. planificarea consumului resurselor
 3. utilizarea resurselor specifice la locul de munca

Competenta 3: Indeplineste responsabilitatile ce-i revin cu privire la protectia mediului

Criterii de performanta:

 1. identificarea surselor de poluare a mediului la locul de munca
 2. adoptarea unui comportament ecologic la locul de munca

Competenta 4: Contribuie la asigurarea calitatii marfurilor in magazin si depozit

Criterii de performanta:

 1. controlul permanent al calitatii marfurilor in magazin si in depozit
 2. recunoasterea defectelor provocate de manipularea necorespunzatoare a marfurilor
 3. remedierea defectelor minore ale marfurilor
 4. reducerea riscului comercial prin supravegherea procesului de vanzare a marfurilor
 5. Protectia consumatorului

Competenta 1: Respecta legislatia privind protectia consumatorilor

Criterii de performanta:

 1. recunoasterea drepturilor consumatorilor
 2. respectarea normelor privind protectia consumatorului

Competenta 2: Verifica termenul de valabilitate, aspectul produsului si integritatea ambalajului

Criterii de performanta:

 1. recunoasterea modalitatilor de inscriptionare a termenului de valabilitate pe ambalaj
 2. controlarea aspectului produsului si a integritatii ambalajului
 3. depistarea produselor deteriorate si a celor cu termen e valabilitate la limita expirarii in vederea informarii superiorilor

 

 1. Calcule economice specifice aprovizionarii si distributiei marfurilor

Competenta 1: Utilizeaza legislatia financiar-contabila

Criterii de performanta:

 1. studierea legislatiei in domeniu
 2. aplicarea reglementarilor pentru evaluare si calculatie

Competenta 2: Determina valoarea bunurilor economice, a drepturilor si a obligatiilor

Criterii de performanta:

 1. identificarea elementelor patrimoniale
 2. modificarea elementelor patrimoniale prin operatii specifice
 3. identificarea ecuatiilor patrimoniale

Competenta 3: Utilizeaza procedeele contabile

Criterii de performanta:

 1. identificarea procedeelor contabile
 2. aplicarea procedeelor contabile

 

 1. Organizarea activitatii comerciale

Competenta 1: Prezinta formele activitatii comerciale

Criterii de performanta:

 1. identificarea formelor activitatii economice
 2. diferentierea unitatilor comerciale dupa particularitati

Competenta 2: Analizeaza tipurile de agenti economici din domeniul comertului

Criterii de performanta:

 1. identificarea agentilor economici cu activitate comerciala
 2. diferentierea formelor de vanzare la nivel de depozit/magazin
 3. recunoasterea agentilor economici in functie de caracteristici tehnice si comerciale

Competenta 3: Diferentiaza consumatorii in functie de tipologie

Criterii de performanta:

 


 

III. Competente tehnice specializate:

 1. Sortarea, depozitarea si pregatirea marfurilor

Competenta 1: Executa operatii de descarcare, transport si manipulare a marfurilor in spatii de depozitare

Criterii de performanta:

 1. manipularea marfurilor in functie de mijloacele de munca
 2. utilizarea mijloacelor de transport a marfurilor in spatiile de depozitare
 3. formarea unitatilor de incarcatura in functie de natura marfurilor
 4. respectarea normelor de transport si manipulare a marfurilor

Competenta 2: Dezambaleaza marfurile primite de la furnizori

Criterii de performanta:

 1. recunoasterea semnelor de avertizare de pe ambalaje
 2. utilizarea uneltelor de lucru pentru dezambalarea marfurilor in conditii de siguranta
 3. sortarea ambalajelor de transport pe tipuri in vederea recuperarii

Competenta 3: Formeaza lotul comercial in vederea expedierii catre beneficiari

Criterii de performanta:

 1. preluarea marfurilor din stelaje, rafturi
 2. formarea partizilor in vederea livrarii cu ajutorul instrumentelor de lucru
 3. transportarea loturilor la rampa de incarcare – descarcare in conditii e siguranta

Competenta 4: Aplica criteriile de depozitare si pastrare a marfurilor

Criterii de performanta:

 1. respectarea conditiilor de pastrare si depozitare a marfurilor
 2. efectuarea operatiilor de intretinere a marfurilor
 3. aplicarea criteriilor de depozitare a marfurilor

 

 1. Administrarea ambalajelor si a marfurilor

Competenta 1: Identifica tipuri de ambalaje in vederea recuperarii

Criterii de performanta:

 1. recunoasterea tipurilor de ambalaje
 2. sortarea ambalajelor
 3. gestionarea ambalajelor recuperabile

Competenta 2: Pregateste marfurile in vederea inventarierii

Criterii de performanta:

 1. identificarea tipurilor de marfuri
 2. sortarea marfurilor in vederea inventarieii
 3. examinarea integritatii ambalajelor

Competenta 3: Completeaza documentele aferente gestionarii stocurilor

Criterii de performanta:

 1. identificarea documentelor de evidenta aferente stocurilor
 2. intocmirea documentelor de evidenta
 3. verificarea si arhivarea documentelor de evidenta

Competenta 4: Administreaza stocurile de ambalaje

Criterii de performanta:

 1. preluarea ambalajelor
 2. depozitarea ambalajelor
 3. expedierea ambalajelor

 

 1. Aprovizionarea cu marfuri a salii de vanzare

Competenta 1: Determina necesarul de marfuri din sala de vanzare

Criterii de performanta:

 1. depistarea marfurilor epuizate in spatiile de vanzare si depozitare
 2. completarea sortimentului comercial in sala de vanzare in conditii de siguranta
 3. identificarea documentelor de evidenta primara

Competenta 2: Pregateste marfurile pentru vanzare

Criterii de performanta:

 1. efectuarea operatiilor comune de pregatire a marfurilor
 2. realizarea operatiilor specifice pregatirii marfurilor
 3. utilizarea echipamentelor tehnice pentru vanzarea marfurilor

Competenta 3: Expune marfurile in spatiile de vanzare

Criterii de performanta:

 1. pregatirea mobilierului de prezentare si desfacere
 2. aplicarea criteriilor specifice de expunere pentru orientarea clientului in decizia de cumparare.