Comunicat demarare semnare parteneriate angajatori si furnizori FPC

logo-adobe-pdf

CA_CNFT_Informare demarare parteneriate FPC+Angajatori

________________________________________________________________________________

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Investeste in oameni !

Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/164/2.3/S/139352

 

 

 

CALIFICARI ADECVATE, LOCURI DE MUNCA STABILE

– comunicat –

 

            Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret – Partener 1, alaturi de Asociatia de Tineret pentru Invatamant si Stiinta SOLARIS – Lider de parteneriat si SC Omnia Exim SRL – Partener 2,in cadrul proiectului „Calificari adecvate, locuri de munca stabile”, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”, anunta demararea procedurilor de incheiere de acorduri de parteneriat pentru imbunatatirea adaptabilitatii si competitivitatii fortei de munca, prin cresterea gradului de participare a persoanelor angajate pe piata muncii la programele de formare profesionala continua si certificarea competentelor astfel dobandite in cadrul proiectului mai sus mentionat, cu:

            a) agenti economici ai caror angajati sunt potentiali beneficiari ai cursului de (re)calificare „lucrator in comert” – cod COR 5220.11, pentru un numar de 75 de locuri disponibile cu caracter gratuit pentru regiunea Bucuresti-Ilfov;

b) furnizori autorizati de formare profesionala continua, in vederea promovarii beneficiilor formarii continue prin transferul si diseminarea bunelor practici;

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati:

 

Persoana de contact

Viorel DOBRITOIU

Expert tehnic implementare

Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret

Tel. 0786029022 / 0213100980

viorel.dobritoiu@cnft.ro / office@cnft.ro

 

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

„Investeşte în oameni!”