Comunicat de presă lansare proiect „Calificări adecvate, locuri de muncă stabile”

logo-adobe-pdf

Comunicat de presă lansare proiect „Calificări adecvate, locuri de muncă stabile”

___________________________________________________________________

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”

Investeste in oameni !

Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/164/2.3/S/139352

29.05.2014

 

Calificari adecvate, locuri de munca stabile

 

– comunicat –

Asociatia de Tineret pentru Invatamant si Stiinta SOLARIS deruleaza,in perioada mai 2014 – octombrie 2015, in parteneriat cu S.C. Omnia Exim S.R.L. si Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret proiectul Calificari adecvate, locuri de munca stabile” cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 – „Acces si participare la formare profesionala continua”.

Proiectul vizeaza imbunatatirea adaptabilitatii, competitivitatii fortei de munca prin cresterea gradului de participare a persoanelor angajate pe piata muncii la programele de formare profesionala continua, destinate (re)calificarii a 700 salariati din regiunile Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov, prin dezvoltarea tuturor competentelor corespunzatoare calificarilor “lucrator comercial” – cod COR 5220.11, “lucrator prelucrare carne, peste, lapte, conserve” – cod COR 7411.15, “masinist masini de transport pe orizontala si verticala” – cod COR 8334.12 (aferente nivelului 1 de calificare) si “lacatus mecanic” – cod COR 7214.27, “sculer matriter” – cod COR 7222.21, “sudor” – cod COR 7212.21 (nivel 2 de calificare) si certificarea competentelor astfel dobandite.

Proiectul intervine, astfel, in sensul corectarii dezechilibrelor existente pe piata fortei de munca, datorate deficitului de competente si/ sau personal calificat; nevoii de crestere a nivelului de calificare si de adecvare a calificarilor la cerintele pietei muncii, proiectul ii raspunde prin adaptarea ofertei privind formarea profesionala continua la cerintele solicitate la locul de munca (vizand inlaturarea riscului de excludere de pe piata muncii datorata lipsei/ deficitului de competente).

In vederea realizarii obiectivului propus,

1)   urmeaza a se desfasura activitati de promovare a beneficiilor FPC din perspectiva ocupabilitatii; destinatari ai acestora vor fi:

a)   agentii economici ai caror angajati sunt potentiali beneficiari ai cursurilor de (re)calificare oferite in cadrul proiectului;

b)   angajatilor acestora (700 persoane active pe piata muncii, in domeniile anterior mentionate), formarea continua fiind promovata ca parghia necesara asigurarii flexibilitatii fortei de munca, prin urmare ca factor de sustinere a firmei/ individului, in vederea mentinerii/ competitivitatii: la nivelul agentilor economici vor fi promovate utilitatea si relevanta oportunitatilor de dezvoltare a resurselor umane proprii, oferite prin intermediul proiectului (actualizare adaptare, a competentelor angajatilor, respectiv corelarea nevoii de pregatire a personalului cu exigentele pietei muncii); angajatii vor fi informati cu privire la specificul si nivelul de calificare reclamate de angajatori. Atragerea in proiect a grupului tinta se va realiza prin incheierea de acorduri parteneriale cu agentii economici, 700 dintre angajatii acestora, urmand a participa la activitatile de orientare/ consiliere si formare profesionala;

c)   furnizorii autorizati de formare profesionala continua: in scopul maximizarii rezultatelor activitatilor de promovare a beneficiilor formarii continue, vor fi, de asemenea incheiate, cu furnizorii de formare profesionala, parteneriate privind transferul si diseminarea bunelor practici.

La nivelul proiectului vor fi incheiate 20 de parteneriate pentru FPC (relatii parteneriale dezvoltate si formalizate cu angajatori si furnizori de formare).

2)   urmeaza a fi dezvoltate si furnizate servicii de orientare/ consiliere profesionala, in vederea corelarii aptitudinilor/ competentelor individuale si a potentialului de munca – de o parte si nevoile pietei muncii – de alta parte (echilibru si diagnoza muncii);

3)   vor fi autorizate (ANC) 6 si furnizate 28 programe de FPC, in scopul diminuarii fenomenului de inadecvare a instruirii angajatilor la specificul unor calificari pentru care se inregistreaza o cerere ridicata. La finalul cursurilor de formare participantii vor primi o subventie aferenta nivelului de calificare absolvit si certificatul de calificare (recunoscut de Ministerul Muncii si de cel al Educatiei).

 

Persoana de contact

Mihalcea Laura Madalina

Economist

Asociatia de Tineret pentru Invatamant si Stiinta Solaris

Tel. 0740135566 / 0248222200

Fax. 0248606223

madalinasolaris@yahoo.com