PROIECTE

Perspectiva angajatorilor asupra formarii profesionale continue a propriilor salariati

Studiul „Formarea profesionala continua in Romania[1]“, realizat de Institutul de Stiinte ale Educatiei, evidentiaza interesul tot mai accentuat al agentilor economici pentru formarea propriilor angajati, interes manifestat prin cresterea semnificativa a ponderii intreprinderilor care ofera formare pentru salariati. Astfel, peste jumatate dintre angajatorii investigati, sunt preocupati de formarea profesionala a angajatilor. In acest sens, tot mai multi angajatori dezvolta strategii pe termen lung de formare profesionala, in scopul dezvoltarii competentelor profesionale ale angajatilor...

MAI MULT

Perceptia angajatorilor asupra (dez)acordului dintre cerintele locurilor de muncasi nivelul sau tipul de educatie/calificare ale angajatilor si asupra rolului formarii in corectarea dezechilibrelor dintre cererea si oferta de forta de munca

Datele macroeconomice existente la nivel national si European (INS si EUROSTAT) demonstreaza ca, in ultimii ani, piata muncii din Romania a cunoscut importante transformari, urmand modelul Uniunii Europene. Piata munciia cunoscut importante transformari in ceea ce priveste structura ocupationala:se inregistreaza reducerea ocuparii in anumite domenii, in special pentru locurile de munca aflate la mijlocul distributiei din punct de vedere al salariilor si cresterii ocuparii in cazul celor care solicita atat calificari ridicate, cat si calificari reduse, asadar o tendinta de polarizare a locurilor de munca atat catre ocupatiile care solicita calificari inalte (si, corelativ, salarii mari), cat si nivel scazut de calificare (salarii mici)...

MAI MULT

Asigurarea calitatii in servicii; criteriile de evaluare a eficientei activitatii comerciale

Productivitatea muncii se refera la randamentul cu care sunt valorificati factorii de productie in economie; ea se exprima prin raportul dintre produsul creat (bunuri, servicii) si factorii respectivi, identificandu-se productivitatea investitiilor, a materiilor prime, a fortei de munca etc. Eficienta cu care este cheltuita munca in comert, reflectata de numarul de personal folosit, activitatea economica si cheltuielile efectuate pentru remunerarea muncii, depinde de productivitatea muncii, considerata unul din indicatorii calitativi ai activitatii comerciale. Natura activitatii comerciale determina particularitati in modul de participare a factorilor de productie la crearea produsului in aceasta ramurasi, implicit, in masurarea productivitatii muncii...

MAI MULT

Formarea la locul de munca – instrument necesar asigurarii flexibilitatii ocuparii

Flexicuritatea este o abordare care incearca sa combine flexibilitatea pietelor muncii in beneficiul angajatorilor si securitatea locului de munca in beneficiul angajatilor, flexibilitatea combinata cu securitatea ocuparii fortei de muncasi reducerea segmentarii pietei muncii.„Cartea verde privind parteneriatul pentru o noua organizare a muncii” face referiri relevante la acest concept: „aspectul cheie pentru lucratori, conducerea intreprinderilor, partenerii sociali si factorii de decizie este… obtinerea unui echilibru adecvat intre flexibilitate si securitate. Acest echilibru are multe aspecte”...

MAI MULT

Transformarile structurii ocupationale si ale continutului ocupatiilor si rolul formarii profesionale in adaptarea fortei de munca la noile cerinte

In contextul necesitatii adaptarii mediului economic si social romanesc la cel european si al alinierii la piata europeana, este importanta cunoasterea dinamicii schimbarilor tehnologice pentru asigurarea competitivitatii, schimbari care determina transformari majorein domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca. Dezvoltarea sistemului de formare profesionala continua, care sa raspunda nevoilor pietei muncii necesita informatii relevante privind evolutia meseriilor si profesiilor, tendintele de evolutie a pietei muncii, nevoile de competente si calificari ale companiilor, gradul de corelare intrecererea si oferta de forta de muncasi identificarea lipsurilor, oferta de programe afurnizorilor de formare profesionalasi adecvarea acesteia la nevoile solicitantilor...

MAI MULT

Formarea profesionala continua in abordarea finantatorului proiectului: Acceptia Comisiei Europene cu privire la rolul formarii profesionale continue pe piata muncii si utilizarea Fondului Social European in scopul promovarii FPC si, astfel, al ocuparii fortei de munca

Instrumentelor financiare ale Uniunii Europene le revine un rol central in promovarea politicilor de incluziune pe baza accesului la piata fortei de munca. FSE reprezinta unul dintre instrumentele structurale care realizeaza obiectivele politicii de coeziune economica si sociala a U.E., instrumente denumite generic, Fonduri Structurale si de Coeziune (FSC).

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument financiar european de sustinere a ocuparii fortei de munca si a incluziunii sociale, asadar instrument al politicii sociale si de ocupare a Uniunii Europene...

MAI MULT

Interconditionarea dintre nivelul ratei ocuparii fortei de munca si dezvoltarea competentelor necesare pe piata muncii (prin formare profesionala) in abordarea Comisiei Europene

  1. Piata Muncii. Tendinte si Provocari Sociale in Uniunea Europeana:

Ocuparea fortei de muncasi situatia sociala constituie – din perspectiva Comisiei Europene si a Consiliului European – motive deingrijorare, in masura in care somajul tinde sa devina structural chiar si in economiile cuperformante relativ bune, dupa cum o demonstreaza cresterea numarului de someri de lungadurata.Rata ocuparii fortei de munca din UE a scazut cu aproape 1,5puncte procentuale, de la un varf in 2008 la 68,4 % in primul trimestru al anului 2014; rata ocuparii fortei de muncain UE continua, asadar, prezinta o tendinta negativasi ar finecesara o inversare puternica pentru a atinge obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 de 75% pentru lucratorii cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani...

MAI MULT

ACTIV-ONGT_Prezentare generală

1. Titlul proiectului:

Instrumente de consolidare a dialogului structurat in politicile publice in domeniul tineretului – ACTIV-ONGT

2. Denumire parteneri:

  • CONVENTIA NATIONALA A FUNDATIILOR PENTRU TINERET (Solicitant/Lider Parteneriat)
  • ASOCIATIA „CIVICUS ROMANIA” (Partener 1)
  • FEDERATIA „CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMANIA” (Partener 2)

3. Scopul proiectului (Obiectivul general):

Consolidarea capacitatii structurilor neguvernamentale de/pentru tineret si a autoritatilor publice, de a participa, prin mecanismul dialogului structurat, la dezvoltarea si promovarea unor instrumente de politici publice alternative in domeniul tineretului.

4. Obiectivele specifice ale proiectului

1...

MAI MULT