CALIFICĂRI ADECVATE

CALIFICĂRI ADECVATE, LOCURI DE MUNCĂ STABILE

sigla_proiect

sigla_proiect2

 

 

MAI MULT

Comunicat de presă lansare proiect „Calificări adecvate, locuri de muncă stabile”

logo-adobe-pdf

Comunicat de presă lansare proiect „Calificări adecvate, locuri de muncă stabile”

___________________________________________________________________

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”

Investeste in oameni !

Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/164/2.3/S/139352

29.05.2014

 

Calificari adecvate, locuri de munca stabile

 

– comunicat –

Asociatia de Tineret pentru Invatamant si Stiinta SOLARIS deruleaza,in perioada mai 2014 – octombrie 2015, in parteneriat cu S.C. Omnia Exim S.R.L. si Conven...

MAI MULT

Comunicat demarare semnare parteneriate angajatori si furnizori FPC

logo-adobe-pdf

CA_CNFT_Informare demarare parteneriate FPC+Angajatori

________________________________________________________________________________

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Investeste in oameni !

Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/164/2.3/S/139352

 

 

 

CALIFICARI ADECVATE, LOCURI DE MUNCA STABILE

– comunicat –

 

            Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret – Partener 1, alaturi de Asociatia de Tineret pentru Invatamant si Stiinta SOLARIS – Lider de parteneriat si SC Omnia Exim ...

MAI MULT

Angajati aflati in situatie de risc pe piata muncii

Cresterea exigentelor in ceea ce priveste calitatea si competitivitatea fortei de munca a creat noi oportunitati pentru formare, dezvoltare profesionala si investitii in capitalul uman, dar, in acelasi timp, a intensificat presiunile asupra persoanelor, grupurilor si comunitatilor expuse riscului de a nu face fata acestor exigente fiind astfel, expuse posibilitatii de a pierde locul de munca. Se confirma, astfel ecuatia relatiei dintre ocupare si insertie: competentele insuficiente sau inadecvate reduc sansele de ocupare (intre participarea la formarea continua si ocuparea pe piata muncii exista multiple interdependente care trebuie integrate in si adresate prin politici/masuri, vizand in acelasi timp formarea, ocuparea si incluziunea sociala)...

MAI MULT

Participarea angajatilor la formare profesionala continua – nevoi de formare ale angajatilor la nivelul intreprinderilor, sustinerea financiara a participarii la FPC, tipuri de competente dezvoltate, impactul FPC asupra carierei –

Participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua poate fi rezultatul initiativei acestora sau al recomandarilor angajatorului, in ambele cazuri fiind vizata dezvoltarea competentelor profesionale sau transversale, in functie de nevoile firmei corelate cu nevoile si interesele personale. Angajatorul se poate constitui in evaluator al nevoilor de formare, organizator al programelor de formare, suport financiar in vederea parcurgerii programelor de formare sau facilitator pentru aplicarea in practica a noilor competente dobandite, moment in care devine si beneficiar al noilor achizitii...

MAI MULT

Participarea angajatilor la formare profesionala continua – nevoi de formare ale angajatilor la nivelul intreprinderilor, sustinerea financiara a participarii la FPC, tipuri de competente dezvoltate, impactul FPC asupra carierei –

Participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua poate fi rezultatul initiativei acestora sau al recomandarilor angajatorului, in ambele cazuri fiind vizata dezvoltarea competentelor profesionale sau transversale, in functie de nevoile firmei corelate cu nevoile si interesele personale. Angajatorul se poate constitui in evaluator al nevoilor de formare, organizator al programelor de formare, suport financiar in vederea parcurgerii programelor de formare sau facilitator pentru aplicarea in practica a noilor competente dobandite, moment in care devine si beneficiar al noilor achizitii...

MAI MULT

Formarea profesionala continua a angajatilor: cadru legislativ, institutional, furnizori, oferta de FPC

Formarea profesionala continua nu este numai o modalitate de dezvoltare personala a angajatilor, ci o investitie superioara in dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra cresterii calitatii muncii. In acest context, prioritatile in domeniu vizeaza concepte precum: invatarea continua; valorizarea invatarii non-formale si informale; recunoasterea competentelor si a calificarilor; asigurarea calitatii in formare; cresterea adaptabilitatii si facilitarea mobilitatii; implicarea tuturor actorilor sociali; ameliorarea retelei de informare, consiliere si orientare profesionala; cresterea participarii la formare; dezvoltarea pietei furnizorilor de programe de formare profesionala continua.

Liniile generale de actiune referitoare la formarea profesionala continua, formulate in politicile elabor...

MAI MULT

Calificari adecvate, locuri de munca stabile

Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret deruleaza, la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, proiectul „Calificari adecvate, locuri de munca stabile” cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 – „Acces si participare la formare profesionala continua”.

Proiectul este implementat de Asociatia de Tineret pentru Invatamant si Stiinta SOLARIS (in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile), in parteneriat cu Conventia Nationala a Fundatiilor pentru Tineret si S.C...

MAI MULT

Unitatile de competenta care compun calificarea „lucrator in comert”

Calificările profesionale sunt descrise prin standarde de pregătire profesională. Standardul de pregătire profesională este structurat pe unități de competențe prin care se descrie, în termeni de rezultate ale învățării, ceea ce un participant la un program de pregătire trebuie să demonstreze la finalul acestuia. Unitățile de competențe reprezintă un set coerent și explicit de competențe. Competențele care compun calificarea sunt competențe cheie, competențe tehnice generale și competențe tehnice specializate.

Standardul de pregatire profesionala aferent calificarii „lucrator in comert”, nivel 1,  elaborat de Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic –  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cuprinde urmatoarele unita...

MAI MULT

Perspectiva angajatorilor asupra formarii profesionale continue a propriilor salariati

Studiul „Formarea profesionala continua in Romania[1]“, realizat de Institutul de Stiinte ale Educatiei, evidentiaza interesul tot mai accentuat al agentilor economici pentru formarea propriilor angajati, interes manifestat prin cresterea semnificativa a ponderii intreprinderilor care ofera formare pentru salariati. Astfel, peste jumatate dintre angajatorii investigati, sunt preocupati de formarea profesionala a angajatilor. In acest sens, tot mai multi angajatori dezvolta strategii pe termen lung de formare profesionala, in scopul dezvoltarii competentelor profesionale ale angajatilor...

MAI MULT